permis de crema en Alberic

Després dels incendis d’ahir a Penyíscola i Llaurí, en els quals foren mobilitzats els serveis d’emergència de cadascuna de les respectives zones i que foren controlats poques hores després de declarar-se l’avís, tot i que apunta a que van ser fruit de les altes temperatures, sempre és útil que els veïs prenguen consciència del perill que pot generar un descuit, així recordem les restriccions que tenim al terme d’Alberic en qüestió de realitzar cremes controlades, i és que cal destacar que de vesprada les cremes estan totalment prohibides, siga a la zona que siga.

Informació útil del funcionament del Permís de Crema en Alberic:

En Alberic, l’Ajuntament va realitzar un Pla de Cremes Local on s’estableixen una sèrie de normes i conductes per a regular sobretot les cremes controlades agrícoles, i a les dependències de la Policia Local se gestionen els permisos de crema. En el mencionat pla, el terme d’Alberic es troba dividit en dos zones, atenent al seu risc:

Zona A (Alt risc d’incendi): cal permís de crema durant tot l’any. Durant el període comprés entre l’1 de juliol i 30 de setembre només podrá cremar-se els dilluns, dimecres i divendres, en horari de 6h a 12h, és a dir està PROHIBIT CREMAR DE VESPRADA, la resta de dies, i en cas d’alerta 3 decretada per la Generalitat.
Es consideren pertanyents a esta zona totes aquelles parcel·les destinades a ús agrícola o de vivenda que llinden directament amb superficie de muntanya o s’ubiquen a la franja crítica de 500 metres, o menys, al voltant de zona forestal. Per tant, les tres urbanitzacions d’Alberic, Monte-Júcar, San Cristóbal i El Vedat corresponen a esta zona. I a més d’elles també: Alcocer muntanya, Marquesa muntanya, Casa Badia muntanya, Racó Montell, Foyeta muntanya, Arboleges, Safra, Serra, Paleta Trena i part del camí del Vall.

Zona B (Baix risc d’incendi): en aquest cas, les restriccions són menors. De l’1 de juliol al 30 de setembre, de 6h a 12h pot cremar-se qualsevol dia excepte diumenges, festius i quan hi ha alerta de risc nivel 3. Durant el período de l’1 d’octubre fins el 30 de juny, tots els dies pot cremar-se, però, també en horari desde l’eixida del sol fins a les 12h. En quan a les parcel·les pertanyents a esta zona, es defineixen la resta de parcel·les del terme municipal d’Alberic no recollides en l’àrea anterior. Així, de forma general, comprén les següents partides: Alcocer, Banyador, Molí Canyar, Rollet, Cerda, Vall, Huitenes, Realenquet, Carrasques, Realenc, Alasquer, Misana, Casa Badia, Guix, Novella, Penca, Foyeta, Paira, Capdella i Serra.

Entre les recomanacions i prohibicions comuns per ambós zones cal remarcar:
a) La crema agrícola mai se podrà fer sense control (és a dir, no abandonar-la i deixar-la encesa).
b) Durant els dies de ponent o quan hi ha declarada ALERTA MÀXIMA PER RISC D’INCENDI no es podrà fer cap crema.
c) La persona autoritzada pendrà les mesures complementàries que considere oportunes, i en tot moment serà responsable dels danys que poguera causar.
d) Durant el moment d’efectuar l’activitat, la persona interessada estarà en possessió de l’autorització.
e) No està permés CREMAR DE VESPRADA, en cap cas.
I una sèrie de normes més que en el moment de rebre la autorització vos adjuntaran en full apart

Slider

A dies d’ara, s’ha consolidat ja la nova dinàmica de gestió que es va implantar l’any passat en la que el veí/veïna que sol·licita el permís de crema pertinent haurà de desplaçar-se cap a dependències policials amb una única fulla i quinzenalment se li cunyarà el segell policial vàlid per als pròxims dies establerts.

En cas de dubte de qualsevol aspecte, es recomana cridar al número de la Policia Local d’Alberic 👉 96 244 3352 per assabentar-se amb certesa què es pot fer en relació a una crema controlada.

 

Comenta desde Facebook
*