website security
Associacions

Associacions

Informació que se puga oferir de diferents actes que celebraran les associacions de la localitat (minusal, fallers, ames de casa, )

Magazine

La necessitat de sentir-nos inclosos, acceptats i aprovats per la resta

El nostre entorn social i cultural tradicional, reforça la necessitat aprovació per part dels altres. En molts casos, les persones, perden el temps esforçant-se a ser aprovades. Aquest fenomen succeeix sense que ens adonem. Encara que...